سوالات متداول

سوالات متداول

  1. آیا امکان تولید در ابعاد و فرم دلخواه وجود دارد؟

بله، تمامی ابعاد و فرم های مد نظر کارفرما قابل تولید می باشن.

بله، هر رنگ و بافت مورد نظر کارفرما قابل تولید می باشد.

ضخامت پنل های نرمال شرکت 3 سانتی متر میباشد.

نصب پنل ها به دو صورت خشک(جوشی) و تر(دوغابی یا چسبی) می باشد.

نوع مناسب نصب با توجه به وضعیت زیرسازی و ارتفاع و فضای در دسترس پروژه تعیین می شود.

بله، سطح پنل های بتنی قابلیت ترمیم و رفو دارند و در صورت نیاز پنل ها قابل تعویض می باشند.

هر دو بتن پیش ساخته و بتن درجا قابل اجرا می باشد.

اعضاء