همکاری با ما

همکاری با ما

گروه AIII (آمود آژند اندود) برای تکمیل کادر فنی خود از افراد متخصص و فعال در زمینه های تولید و نصب پانل های پیش ساخته بتنی دعوت به همکاری می کند. واجدین شرایط درخواست و رزومه خود را برای ما ارسال کنند. پس از بررسی سوابق، از طرف شرکت با ایشان تماس گرفته خواهد شد.

اعضاء

جوایز

ساختمان بوستانی

کافی شاپ ولیعصر

ساختمان وینا

ساختمان لادن

ساختمان گلفام 1