همکاری با ما

همکاری با ما

گروه A3 (آمود آژند اندود) برای تکمیل کادر فنی خود از افراد متخصص و فعال در زمینه های تولید و نصب پانل های پیش ساخته بتنی دعوت به همکاری می کند. واجدین شرایط درخواست و رزومه خود را برای ما ارسال کنند. پس از بررسی سوابق، از طرف شرکت با ایشان تماس گرفته خواهد شد.

اعضاء