مبلمان آشپزخانه واحد مسکونی

کارفرما : آقای مهندس میرعمادی

موقعیت : دولت

محصولات : پوشش روی کابینت ، میز صبحانه خوری ، میز عسلی