پله

امکان ساخت انواع پله با ابعاد و فرم های متفاوت وجود دارد و می توان بسته به شرایط و طراحی انجام شده از روش های متفاوت دوغابی، جوشی و پیچ و مهره ای به منظور نصب آن بهره برد.

باشگاه فیتنس R1
پله اکسپوز سئول
پله اکسپوز- سئول
پله-ساختمان شماره 42
آکسون
ساختمان شماره 42-ساعدی
باشگاه فیتنس R1