ساختمان سئول

معمار : نیما ناصر

کارفرما : شرکت چاوش راه بنا

موضوع پروژه: نمای بتنی ساختمان اداری چاوش راه بنا

 

کاربری: اداری

 

موقعیت: خیابان سئول

 

معمار: مهندس نیما ناصر

 

مشاور: دفتر معماری نوبن

پله اکسپوز سئول
پله اکسپوز- سئول
پنل زیگزاگ-سئول
پنل راک-ساختمان سئول

Go to top