ساختمان سه ده زاده

معمار : مهندس سه ده زاده

موقعیت : خیابان شیراز جنوبی

موضوع پروژه: اجرای نمای ساختمان

 

کاربری:اداری

 

موقعیت: خیابان ملاصدرا

 

معمار: مهندس سه ده زاده

سه ده زاده
سه ده زاده
ساختمان سه ده زاده
ساختمان سه ده زاده
ساختمان سه ده زاده
ساختمان سه ده زاده
ساختمان سه ده زاده

Go to top