ساختمان شجاعی

معمار : مهندس سه ده زاده

کارفرما : مهندس نریمان شجاعی

موقعیت : خیابان شیراز

موضوع پروژه: اجرای نمای ساختمان

موقعیت: خیابان ملاصدرا

کارفرما: نریمان شجاعی

معمار: مهندس سه ده زاده

ساختمان شجاعی

Go to top