ساختمان شجاعی

معمار : مهندس سه ده زاده

کارفرما : مهندس نریمان شجاعی

موقعیت : خیابان شیراز

موضوع پروژه: اجرای نمای ساختمان مسکونی

 

موقعیت: خیابان ملاصدرا

 

کارفرما: نریمان شجاعی

 

معمار: مهندس سه ده زاده

ساختمان شجاعی
ساختمان شجاعی
ساختمان شجاعی

Go to top