ساختمان لادن

Client : Mr. Samad Nikkhah Bahrami

Project Subject : Exposed concrete precasted facade

Architect : Leily Rafiyan

Location : Saba Blv. - Tehran

Year : 2017

Area : 400 sqm

موضوع پروژه: اجرای نمای پیش ساخته بتنی با روش نصب خشک

متراژ: سطوح بتنی 1400 مترمربع

موقعیت: شیخ بهایی

معمار: علی نعمتی

ساختمان لادن
ساختمان لادن
ساختمان اداری لادن
ساختمان اداری لادن

Go to top