ویلای صداقت پیشه

Client : mr. Asadi

Project Subject : Concrete ramp shelter

Architect : Zaha Hadid

Location : Elahie- Tehran

Year : 2017-2018

موضوع پروژه: اجرای دیوار ….. نمای شمالی با پنل های پیش ساخته

موقعیت: لواسان – اصطلک

معمار: واو استودیو

Go to top