کافه کلانا

Client : Mr. Fatourechiani

Project Subject : Structure and concrete furniture

Architect : Fatourechiani Architects

Location : Lavasan - Tehran

Year : 2013

Area : 1000 sqm

موضوع پروژه: اجرای سردر کافی شاپ

موقعیت: چهارراه ولیعصر

معمار: خانم سهرابی

کافه کلانا

Go to top